Take a good look at reality

Pressroom

25.11.2018

Badanie ewaluacyjne w ramach projektu: Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego.

BBS Obserwator na zlecenie Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badanie ewaluacyjne projektów w ramach działania 3.1 POWER. Wywiady prowadzone są poprzez ankietę online dystrybuowaną mailowo... more

more informations »

  • build the brand

  • increase sales

  • figure out the consumer

  • grow your business