Pressroom

 • Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa, 2011

  30.08.2011
  BBS Obserwator zrealizował badanie dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Wyniki badania dostępne są na stronie KHK http://www.khk.krakow.pl/index/index.php?menu=5&pos=0   więcej
 • Dialog społeczny w branży chemicznej

  17.03.2011
  W okresie grudzień 2010 - luty 2011 na zlecenie Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce zrealizowaliśmy wywiady bezpośrednie w przedsiębiorstwach. Głównym celem badawczym było opisanie... więcej
 • Omnibus - czwarta edycja

  28.11.2010
  Możliwe jest już zapoznanie się z wynikami czwartej edycji Omnibusa Krakowa i Małopolskie. Raporty zawierają tylko pytania sondażowe dotyczące wyborów na prezydenta Krakowa oraz wyborów do sejmiku wojewódzkiego. więcej
 • Analiza potrzeb i potencjału krakowskich organizacji pozarządowych

  09.11.2010
  Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Analiza potrzeb i potencjału krakowskich organizacji pozarządowych w zakresie poprawy jakości świadczonych usług we współpracy z administracją samorządową" opracowanym na zlecenie Urzędu Miasta... więcej
 • Omnibus Kraków i Małopolska - trzecia edycja

  08.08.2010
  Zakończyliśmy trzecią edycję badań Omnibusowych w Krakowie i Małopolsce. Badanie tradycyjnie realizowane było na 1000-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Małopolski przy losowym doborze numerów telefonicznych. więcej