Pressroom

 • Omnibus Małopolski i Krakowski

  21.01.2010
  W ostatnim kwartale 2009 roku BBS Obserwator dla Klubu Jagiellońskiego przeprowadził badanie Omnibus Małopolski i Krakowski. Badanie to realizowane jest techniką wywiadów telefonicznych CATI na próbie reprezentatywnej mieszkańców Krakowa... więcej
 • Rynek krakowskich piekarni w opinii mieszkańców 2010

  02.01.2010
    Popularność i rozpoznawalność krakowskich punktów sprzedaży pieczywa. Raport zawiera 14 stron tabel i opisów, między innymi informacje:   Piekarnie, w których respondenci kupują pieczywo (Ranking). Piekarnie, w których... więcej
 • Badanie szans i zagrożeń dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze wychowania i rozwoju

  29.12.2009
  Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego w listopadzie realizowaliśmy badanie pt. "Szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze wychowania i rozwoju w województwie śląskim". 1158 wywiadów... więcej
 • Badanie zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy - etap drugi

  18.12.2009
  W listopadzie zakończyliśmy drugi etap badania wybranych grup społecznych Noweg Sącza zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Ten etap projektu obejmował osoby po 50. roku życia nieposiadające stałego źródła utrzymania, kobiety samotnie... więcej
 • Badanie opinii mieszkańców gminy Polkowice

  01.10.2009
  W pierwszej połowie września zrealizowaliśmy 407 wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców gminy Polkowice. Podstawowym celem przeprowadzonego projektu badawczego było określenie jak oceniany jest rozwój gminy... więcej