Pressroom

 • Badanie opinii przedsiębiorców na temat korupcji

  18.08.2008
  W minionym miesiącu, na zlecenie Towarzystwa Na Rzecz Ziemi, przeprowadziliśmy badania jakościowe (IDI) i ilościowe (CATI) mające na celu poznanie opinii przedsiębiorców na temat skali i form korupcji w sektorze ochrony środowiska. W... więcej
 • CATI dla producentów wyrobów mięsnych

  01.07.2008
  W portalu o inwestycjach i rozwoju przemysłu spożywczego przeczytać można o najważniejszych wnioskach z badania, które przeprowadziliśmy na zlecenie producentów mięsnych z województwa łódzkiego. 500 wywiadów telefonicznych z mieszkańcami... więcej
 • Opinie uczniów na temat uzależnień - wywiady audytoryjne w szkołach

  20.04.2008
    Na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice przeprowadziliśmy badania na temat opinii uczniów gliwickich szkół na temat uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych. Wywiady audytoryjne realizowane były w marcu. Łącznie z 49 III-ich klas... więcej
 • Diagnoza warunków rozwoju MŚP

  19.11.2007
  W październiku realizowaliśmy wywiady telefoniczne CATI z krakowskimi firmami z sektora MŚP, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi. Głównymi celami badania było dokonanie diagnozy warunków rozwoju małych i... więcej
 • Turyści o bulwarach wiślanych

  01.07.2007
  BBS Obserwator przeprowadził ankietę bezpośrednią wśród turystów odwiedzających bulwary wiślane w Krakowie. Wyniki tego badania posłużą planowaniu strategi zagospodarowania tego rejonu miasta. Szczegółowe informacje opublikowano w... więcej