Pressroom

 • Audytoryjne badania opinii uczniów na temat uzależnień

  20.05.2006
  Na celowej i wyczerpującej próbie III-ich klas gimnazjalnych oraz II-ich licealnych (i ponadgimnazjalnych) szkół powiatu oświęcimskiego przeprowadziliśmy w kwietniu badanie opinii uczniów na temat uzależnień oraz używania substancji... więcej
 • Postawy uczniów wobec narkotyków - badanie audytoryjne w szkołach

  02.06.2005
  W kwietniu i maju braliśmy udział w projekcie dotyczącym uzależnień oraz stosunku do używek mieszkańców województwa małopolskiego. Badanie koncentrowało się na opiniach wyrażanych przez uczniów III-cich klas gimnazjalnych oraz II-ich... więcej
 • Badanie postaw dzieci i młodzieży

  06.12.2003
  Na podstawie badań zrealizowanych w krakowskich szkołach przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, na zlecenie UM Krakowa, sporządziliśmy raport omawiający postawy dzieci i młodzieży wobec sytuacji uzależniających. Zapraszamy... więcej
 • Badanie ilościowe dotyczące rowerzystów

  28.01.2003
  Dla Polskiego Klubu Ekologicznego wykonaliśmy badanie dotyczące rowerów i rowerzystów. Celem badania było poznanie postaw wobec tego środka transportu i jego użytkowników, określenie profilu społeczno demograficznego użytkowników ścieżek... więcej
 • Badanie audytoryjne gimnazjalistów

  18.12.2000
  Na przełomie maja i czerwca 2000 we wszystkich klasach krakowskich gimnazjów przeprowadziliśy badanie audytoryjne dotyczące zainteresowań młodzieży, sposobów spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa w zajęciach proponowanych przez... więcej