Pressroom

Audytoryjne badania opinii uczniów na temat uzależnień

20-05-2006

Na celowej i wyczerpującej próbie III-ich klas gimnazjalnych oraz II-ich licealnych (i ponadgimnazjalnych) szkół powiatu oświęcimskiego przeprowadziliśmy w kwietniu badanie opinii uczniów na temat uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych. Badanie zostało nam zlecone przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i miało formę wywiadów audytoryjnych. W maju 2005 tą samą ankietę zrealizowaliśmy na losowej próbie uczniów na terenie województwa małopolskiego. W związku z tym wyniki uzyskane w powiecie oświęcimskim można porównać z zeszłorocznymi wynikami badań w Małopolsce (a także z innymi badaniami przeprowadzanymi w ramach projektów ESPAD).

Pliki:

powrót