Pressroom

Badanie audytoryjne gimnazjalistów

18-12-2000

Na przełomie maja i czerwca 2000 we wszystkich klasach krakowskich gimnazjów przeprowadziliśy badanie audytoryjne dotyczące zainteresowań młodzieży, sposobów spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa w zajęciach proponowanych przez organizacje wychowania pozaszkolnego. Celem badania zrealizowanego dla Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży było uzyskanie informacji na temat zagrożeń, stanów patologicznych oraz ich źródeł wśród krakowskiej młodzieży.

Pliki:

powrót