Pressroom

Badanie ilościowe dotyczące rowerzystów

28-01-2003

Dla Polskiego Klubu Ekologicznego wykonaliśmy badanie dotyczące rowerów i rowerzystów. Celem badania było poznanie postaw wobec tego środka transportu i jego użytkowników, określenie profilu społeczno demograficznego użytkowników ścieżek rowerowych oraz poznanie opinii na temat infrastruktury ułatwiającej transport rowerowy. Kwestionariuszowe wywiady bezpośrednie zrealizowane zostały wśród 1048 mieszkańców 24 największych polskich miast.

Pliki:

powrót