Pressroom

Badanie opinii mieszkańców gminy Polkowice

01-10-2009

W pierwszej połowie września zrealizowaliśmy 407 wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców gminy Polkowice. Podstawowym celem przeprowadzonego projektu badawczego było określenie jak oceniany jest rozwój gminy wśród mieszkańców oraz jakie wyrażają opinie o praktyce komunikowania się władz samorządowych z lokalną społecznością. Raport jest juz dostępny.

Pliki:

powrót