Pressroom

Badanie postaw dzieci i młodzieży

06-12-2003

Na podstawie badań zrealizowanych w krakowskich szkołach przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, na zlecenie UM Krakowa, sporządziliśmy raport omawiający postawy dzieci i młodzieży wobec sytuacji uzależniających. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

Pliki:

powrót