Pressroom

Badanie szans i zagrożeń dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze wychowania i rozwoju

29-12-2009

Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego w listopadzie realizowaliśmy badanie pt. "Szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze wychowania i rozwoju w województwie śląskim". 1158 wywiadów bezpośrednich przeprowadzono z reprezentatywną próbą matek dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat) mieszkających w województwie śląskim. Badanie związane było z realizacją zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, a jego wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin z dziećmi w województwie śląskim oraz dostarczą rekomendacji do planowanych przyszłych przedsięwzięć.

Pliki:

powrót