Pressroom

Badanie zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy - etap drugi

18-12-2009

W listopadzie zakończyliśmy drugi etap badania wybranych grup społecznych Noweg Sącza zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Ten etap projektu obejmował osoby po 50. roku życia nieposiadające stałego źródła utrzymania, kobiety samotnie wychowujące dzieci do 18. roku życia oraz młodzież w wieku 15-25 lat. Młodzież ucząca się w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych wzięła udział w badaniu audytoryjnym, w badaniu pozostałych osób zastosowano bezpośredni wywiad kwestionariuszowy. Łącznie zrealizowanych zostało 911 wywiadów. Zachęcamy do zapoznania się z raportami.

 

 

Pliki:

powrót