Pressroom

Badanie zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy (FGI)

13-08-2009

W lipcu zakończyliśmy pierwszy etap projektu "Badanie wybranych grup społecznych miasta Nowy Sącz zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy" realizowanego dla Urzędu Miasta Nowy Sącz. Ten etap badania obejmował zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z udziałem przedstawicieli i pracowników agend urzędu miasta związanych z problematyką rynku pracy oraz wykluczenia społecznego. Celem było doprecyzowanie problematyki badawczej, opisanie podstawowych pojęć oraz opisanie potrzeb informacyjnych przed rozpoczęciem drugiego etapu projektu.

Pliki:

powrót