Pressroom

Diagnoza warunków rozwoju MŚP

19-11-2007

W październiku realizowaliśmy wywiady telefoniczne CATI z krakowskimi firmami z sektora MŚP, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi. Głównymi celami badania było dokonanie diagnozy warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz opracowanie wskaźników odnoszących się do priorytetów i celów zawartych w Programie Wspierania Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Krakowie. Raport jest już dostępny.

Pliki:

powrót