Pressroom

Postawy uczniów wobec narkotyków - badanie audytoryjne w szkołach

02-06-2005

W kwietniu i maju braliśmy udział w projekcie dotyczącym uzależnień oraz stosunku do używek mieszkańców województwa małopolskiego. Badanie koncentrowało się na opiniach wyrażanych przez uczniów III-cich klas gimnazjalnych oraz II-ich ponadgimnazjalnych. Prace zostały nam zlecone przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilkatyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Badania audytoryjne przeprowadziliśmy w 45 szkołach, łącznie zebraliśmy 1061 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy.

powrót