Pressroom

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

19-08-2009

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem badania ilościowego dotyczącego wpływu spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw. Badanie, metodą CATI, przeprowadziliśmy w czerwcu na reprezentatywnej próbie 450 przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zlecony nam został przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Pliki:

powrót