loading...

Obserwator
Badanie warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

i

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Badań Społecznych Obserwator zrealizowało kilkanaście projektów badawczych dla CIOP-PIB dotyczących warunków pracy i psychoficzycznych uwarukowań z nią związnych. Badania były przeprowadzane w bardzo zróżnicowanych grupach respondentów - m.in. wśród osób zatrudnionych w oświacie, służbie zdrowia, bankowości, handlu. W ramach współpracy z CIOP-PIB realizowaliśmy również badania podłużne - realizowane na tej samej grupie respondentów w założonym odstępie czasowym.

Kontakt

I

Zapraszamy do współpracy.

Adres

BBS Obserwator sp.j.
al. Słowackiego 6/13
30-037 Kraków

Napisz lub zadzwoń

e-mail: bbs@obserwator.com.pl
Telefon: +48 12 398 38 10

Znajdź nas w Google Maps