loading...

Obserwator
Badanie spółdzielczości w Polsce

i

OCDC - U.S. Overseas Cooperative Development Council

OCDC wybrało Polskę jako kraj do przeprowadzenia pilotażowego badania na temat wpływu, jaki spółdzielnie wywierają na dobrostan społeczny i ekonomiczny jednostek oraz szersze skutki, jakie mają one w społecznościach, w których funkcjonują. W celu zrealizowania założonych celów badawczych zaprojektowano dwa badania o charakterze ilościowym. Pierwsze zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski. Drugie wykonane metodą wywiadów bezpośrednich zrealizowane zostało na reprezentatywnej próbie członków spółdzielni. Łącznie zrealizowano ponad 2000 wywiadów.

Kontakt

I

Zapraszamy do współpracy

Adres

BBS Obserwator sp.j.
al. Słowackiego 6/13
30-037 Kraków

Napisz lub zadzwoń

e-mail: bbs@obserwator.com.pl
Telefon: +48 12 3983810

Znajdź nas w Google Maps