loading...

Obserwator
Wybrane projekty zrealizowane dla uczelni wyższych

i

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2022). Badanie ubóstwa energetycznego zrealizowane metodą CATI na próbie 400 mieszkańców Krakowa.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2022. Diagnoza sytuacji oraz potencjału społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Badanie zrealizowane metodą CATI na reprezentatywnej próbie 700 mieszkańców województwa małopolskiego.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2019). Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWID). Badaniem zrealizowanym metodą CATI objęto 500 losowo wyłonionych gospodarstw rolnych na terenie Polski.

Kontakt

I

Zapraszamy do współpracy!

Adres

BBS Obserwator
al. Słowackiego 6/13
30-037 Kraków

Napisz lub zadzwoń

e-mail: bbs@obserwator.com.pl
Telefon: +48 12 3983810

Znajdź nas w Google Maps