loading...

Obserwator
Surveying the sense of security of residents

i

Urząd Miasta Krakowa

Wywiady telefoniczne na próbie reprezentatywnej mieszkańców, próba 1800

Autorski projekt badawczy zrealizowany w 2013 roku po raz pierwszy dla UMK. Od tego czasu zrealizowano 20 fal badawczych, z których większość przeprowadził BBS Obserwator.

Głównym celem opracowania była weryfikacja opinii społecznej na temat problemów i zagrożeń występujących w Krakowie, a także sposobów radzenia sobie z nimi. Zakres badawczy odnosił się do wyznaczenia hierarchii problemów dostrzeganych przez mieszkańców, oceny bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, określenia poziomu wiktymizacji, i jej prawdopodobieństwa oraz oceny służb porządkowych.

Raport składa się z następujących części: wstępu, zawierającego podstawowe dane na temat przedmiotu zamówienia, opisu celów badawczych, gdzie wymieniony został zakres analiz, rozdziału metodologicznego, w którym zawarto opis wykorzystanej metody, próby badawczej i operatu badawczego oraz kwestionariusza, charakterystyki próby badawczej oraz rozdziału prezentującego szczegółowe wyniki badania. Raporty dostępne są publicznie na stronie

Raporty dostępne są publicznie na stronie

contact

I

Please contact us by e-mail or directly, we will try to answer your inquiries as soon as possible.

Office

BBS Obserwator
al. Słowackiego 6/13
30-037 Kraków

Let's talk

Email: hello@obserwator.com.pl
Phone: +48 12 398 38 10

Find us on Google Maps